Om galleriet

”Endelig er bildene mine kommet hjem”. Slik uttrykte kunstneren Kaare Espolin Johnson det selv da han inntok sitt eget galleri i Storvågan 14. juni 1992.

Samlingen er en gave til Vågan kommune. I en spennende arkitektur som er bygget etter islandske tradisjoner, kan man se bildene til en av Norges mest særpregede kunstnere. Bildene spenner om hele Espolins produksjon, fra han startet som illustratør i Arbeidermagasinet i 1932 og frem til han døde i 1994.

Galleri Espolin ble bygget i 1992. Arkitekten er Gisle Jakhelln fra Bodø og han sier følgende om galleriet:
”Kaare Espolin Johnson har sine aner fra Island. Hans tipptipp oldefar bodde ved Eyafjördur på Nord-Island. Selv bodde Kaare Espolin Johnson bl.a. i Øst-Finnmark under sin oppvekst. Han har vært meget opptatt av torvgammen slik han opplevde den i Finnmark, men har var også fascinert av de gamle torvhusan. Interessen var blitt ytterligere skjerpet gjennom utgravningene i Vågar, som han har fulgt gjennom sine opphold i Alterosen ved Kabelvåg.

Galleriet er gitt en beskjeden ytre form, en hovedform som følger og underordner seg landskapet, men med presise markeringer i form av inngangsparti, gavler og andre fremstikkende bygningsdeler. Den nære beliggenheten til middelalderbyen Vågar og den bevaringsverdige Storvågan Gård setter begrensinger på utformingen av galleriet. Torvtak og torv opp mot veggene er viktig elementer i en slik tilpasning.

Galleriet er søkt gitt en norsk, moderne form, med assosiasjoner til Vågar’s middelalderbygninger og det gamle islandske torvhuset, men fremfor alt søker galleriet å uttrykke kunstneren og mennesket Kaare Espolin Johnson.”

Innvendig er galleriet en rekke av enkeltrom, og en vandring fra rom til rom gir varierte opplevelser.

Foruten to utstillingssaler med permanent utstilling, rommer galleriet bibliotek, videorom, aktivitets/arbeidsrom, galleri for skiftende utstillinger og resepsjon.

I resepsjon vil du finne vår kunstbutikk med et godt assortiment av innrammede bilder, bøker, kort, plakater og lignende. Det finnes også en del originale litografier til salgs. Hvis du ønsker å få opp en oversikt over det som er til salgs er det bare å klikke på butikkmenyen til venstre.

Biblioteket gir plass til bøker og tidsskrifter som er illustrert av Kaare Espolin Johnson, en stor klipp- og dokumentasjonssamling samt annen litteratur.

Galleriet ble i juni 2006 utvidet med en ny fløy på ca. 164 kvm. Denne utvidelsen er gjort mulig gjennom støtte fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune, Vågan kommune, og Sparebanken Nord Norge.

Den nye fløyen inneholder: Nytt utstillingslokale for ambulerende utstillinger, nytt videorom, Espolinrom og arbeids/aktivitetsrom. Videorommet gir plass til ca. 21. personer, og her vises film om Kaare Espolin Johnson.

Galleri Espolin

Fasiliteter
1 Uni toalett
Toalett for funksjonshemmede
Lokalene er tilrettelagt for rullestol
Kaffe/te rom

Galleriet kan også tilby følgende fasiliteter:
2 faste gallerier
Videorom
Bibliotek
Aktivitetsrom for barn
Skiftende utstillinger
Espolinrom
Kunstbutikk
Salg av litografier
Guiding

Galleri Espolin