Aase Gulbrandsen - kul, oljepastell og maleri
20/06/2012

Kunstneren Aase Gulbrandsen - oppvokst og bosatt i Olso liker seg i nord. Det synes i bildene.  Hun elsker Lofoten, den hølye himmelen - det å vite at hun er en fnugg i naturen.  Hun har besøkt Lofoten flere ganger og har helt til det siste helst arbeidet ute, i vær og vind, direkte overfor motivet.

Gulbrandsens bilder er skapt intuitivt og spontant.  Inspirasjon og elementer henter hun fra mange steder, som hun bruker i komposisjon av nye rom og landskap.  Hun abstraherer, motivet tegnes aldri figurativt, det er ikke interessant for henne og overlates til fotografene.  Utrykket hennes er stemningsbærende med elementer av poesi hentet fra både indre og ytre opplevelser. 

Kunstneren er mest kjent for sine kull og blyanttegninger, men hun er også en fin kolorist. På Galleri Espolin viser hun bredden i sin kunstnerskap.  En utstilling bestående av flere fargesprakende Lofotmotiv malt med frodige strøk av olje og oljepastell, men også duse, skyggeaktige kulltegninger - et øyeblikke av inntrykk som er blitt hennes umiskjennelige signatur.

Debuten hadde kunstneren på Høstutstillingen i 1969 og jevnlig siden.  Hun har deltatt på en rekke separate og kollektive utstillinger både i inn og utland.  Hun er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk kulturåd bl.a. og har hatt en rekke offentlig utsmykningsoppgaver.