Bokbad på Galleri Espolin
13/11/2009

Bokbad på Galleri Espolin

Johannes Rørtveit holder bokbad om "Folket på Vinje" på Galleri Espolin onsdag 18.11. kl 1900.  Et ønske om å formidle kystkulturen og skape fokus på rollen kysten har spilt i Norge har vært bakgrunn for bøkene.  Med Nils Utsi som forteller vil det bli vist et billedspill der Espolin Johnsons bilder står sentralt.