Vellykket jubileum!
24/08/2007

Vellykket Jubileum!

Styret i Galleri Espolin fastslår at jubileumsåret 2007 ble en suksess.  Ingen annen kunstner fikk så mye mediaoppmerksomhet som kunstneren Kaare Espolin Johnson.  Jubileet ble feiret i et helt år med mange ulike prosjekter deriblandt: utgivelse av tre bøker: Vær hilset, Å låne Øyne, Eventyrlige Espolin, tre store utstillinger: mm bord "Ms Trollfjord, på Galleri Espolin og i Oslo Rådhus.  For mer informasjon se rapporten:

Les rapport