Inn i Mitt hode - Objekter fra Karl Gustav Gjertsens oppfinnerverksted
13/06/2007

Inn i mitt hode - objekter fra Karl-Gustav Gjertsens oppfinnerverksted.

Museum Nord ønsker skolene og publikum forøvrig velkommen til å besøke utstillingen på Galleri Espolin i April. 

Gjertsens utstilling baserer seg i stor grad på annerledes og ny bruk av materialer og bruksgjenstander.  Objektene er knyttet til tekster, ord og uttrykk som også blir satt sammen og som får ny betydning når de knyttes til de enkelte objektene.