Utklippsboken og Arbeider Magasinet
21/05/2007

  Kine Aune har fått støtte til å lage ny film om Espolin Johnson, den skal handle om Espolins karriere som illustratør i Arbeider Magasinet med illustrasjoner og tegninger. Filmen ventes ferdig i utgangen av 2009