Omtaler av "Vær hilset"
23/04/2007

Utdrag fra omtaler av "Vær hilset"

Reidar Storaas i Bergens Tidende:

"Med Espolin var det slik at han ikke bare drømte og diktet enestående kunst. Han var også en uvanlig varm og åpen person. Dette ga ham tallrike venner som gjerne har villet risse runer om sett og sagt. En mangfoldig minnekrans er det blitt. Artige situasjoner fra et meningsfullt kunstnerliv avspeilet i velformulerte små artikler der Hans Normann Dahls frodig-festlige observasjon av en kjær kollega funkler som en liten stjerne på himmelhvelvet."

Svein G. Jørstad, Finnmark Dagblad:

"Familie, kunstnervenner og andre venner gir et variert bilde av et menneske som langt over gjennomsnittet må ha vært sine venners trofaste venn. Bidragsyterne er mange, og de har ulike innfallsvinkler til kunstneren, men mest iøynefallende er beretningene fra de som var hans personlige venner og for de mange Espolin-venner utenfor den nære krets er denne boka uunnværlig."

Bjarte Botnen i Vårt Land:

"Vær hilset er en bok som har mye å fortelle, mye å vise fram. Han Espolin var en kunstner som hadde lett for å nå fram til folk, dette er ikke vanskelig kunst. Men samtidig var det noe mystisk, noe dypere enn vi kunne se. Han illustrerte en jubileumsutgave av Den siste viking i 1972, og i et intervju med Aftenposten forklarer han hvordan han gikk fram eller like mye hvordan han satt i sjøhuset, i fugleskrik og ensomhet for å finne klangene i Johan Bojers drama: "Hav snø, kald stein – og det rare vinterlyset fra himmelen."

Alt dette kommer klart fram i denne minneboken med bilder og mennesker fra de 100 år." 

Anmeldelsen i Vårt Land i sin helhet kan du lese her:

http://www.vartland.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070314/BOKER/70314021&SearchID=73278637028221