Ny utgave av "Lengselens billeddikter"
23/04/2007

I forbindelse med 100 årsjubileet er Bjørn Tore Pedersens bok "Lengselens billeddikter" kommet i ny og utvidet utgave.

 

Boken ble godt mottatt da den ble utgitt i 2000. I denne nye utgaven, som har fått et mindre format enn den forrige boken, har Pedersen blant annet tatt med enda flere bilder fra Arbeidermagasinet.

Bjørn Tore Pedersen sier om Espolin i et intervju med Klassekampen:

"Han syntes ikke det var så veldig spennende om en kunstprofessor slapp en eller annen fjert, fortsetter Pedersen, han forholdt seg heller trofast til sin opprinnelse og til folket. Espolin Johnson kom fra en embedsmannsfamilie, men la aldri skjul på at det var i arbeiderklassen han hørte hjemme. Det ser du også i bildene hans. Det er bilder av arbeidsfolk."

Hele intervjuet kan leses her:

http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/kultur_medier/2007/january/merkelige_espolin