Aktivitetsrom for barn

Skole/undervisningstilbud
Galleriet har i mange år samarbeidet med barneskolene i distriktet gjennom prosjektet Ørsnes-Espolin. Prosjektet komibinerer It-opplæring med Kaare Espolin Johnsons kunst.

Galleri Espolin har et skoletilbud for barnehager og skoleklasser. Tilbudet er gratis for alle barneskoler i Vågan kommune. Omvisninger tilbys.

Galleriets aktivitetsrom kan etter avtale benyttes av skoleklasser til formingsaktiviteter. Aktivitetsrommet har tilgang til internett og painterprogrammet. I sommerhalvåret tilbys diverse aktiviteter for de minste. Her kan man male, tegne, arbeide med kitt og puslespill.

Aktiviteter barn
Aktiviteter barn