En kort biografi om Kaare Espolin Johnson
av Gisle Espolin Johnson

Personlige merkeår
1907: Kaare blir født 12.mars i Surnadal.
1909: Familien flytter til Vadsø og bor i Øst-Finnmark til han er 10.
1919: Faren utnevnt til politimester i Bodø, hvor Kaare bor til han er 20 år.
1926: Familien flytter først til Horten deretter til Oslo, hvor Kaare gikk på Statens Kunst og Håndverkskole og "Akademiet".
1933: Gift med Margrethe Elisabeth Angell Sverdrup Qvale, Ba blant venner, og de var gift til hun døde i desember 1976.
1938: De fikk datteren Gro, som døde i 1980.
1940: Etter å ha flyttet elleve ganger rundt i Oslo-området, slår de seg ned på Nedre Bekkelaget i Oslo.
1944: Sønnen Gisle ble født.
1955: Flytter til Nordstrand i Oslo.
1965: Flytter for første gang inn i eget hus på Ljan i Oslo.
1976: Hans kone Ba dør av kreft.
1982: Bor sammen med samboeren Wenche Thorunn Nilsen, til han dør i 1994.
1994: Han døde 16.august i sitt hjem på Ljan.
   
Kunstneriske merkeår
1932: Debuterte på Statens Høstutstilling, der han har deltatt mer enn 30 ganger. I 1973 var han med som spesielt invitert.
1932-1952: Var tilknyttet Arbeidermagasinet og laget mer enn fem hundre karakteristiske illustrasjoner og forsider.
1942: Begynte som bokillustratør med "Vett og Uvett".
1952: Begynte med grafikk, og har etter det laget mange kjente litografier og serigrafier (silketrykk). De fleste med motiv fra Nord-Norge, men også mange med inspirasjon fra Telemark og fra bokillustrasjonene.
1956: Første store dekorasjonsoppgave med hurtigruteskipet "Rangvald Jarl".
1960: Dekorerte hurtigruteskipet "Harald Jarl".
   
1964: Dekorasjonsoppgave på politikammeret i Kirkenes.
1967: Illustrerte eventyrsamlingen "Ringelihorn" av Regine Normann.
1969: Illustrerte Sigbjørn Holmebakks "Fimbulvinter".
1972: Illustrerte Johan Bojers "Den siste Viking", med 71 små og store illustrasjoner.
1973: Dekorasjonsoppgave på fylkessykehuset i Ålesund.
1975: Dekorasjonsoppgave på telegrafstasjonen i Sandnessjøen.
1979: Arne Durbans bok om Kaare Espolin Johnson kom ut.
1981: Kaare Espolin Johnson gav en stor billedsamling til Vågan kommune.
1992: "Galleri Espolin" åpnet i Kabelvåg med mer enn hundre av de mest sentrale bildene.
1994: Boken "Og langsomt kom lyset", der Arthur Arntzen og Kaare Espolin Johnson skriver om de samme bildene.

Gallerier og utstillinger
For uten Galleri Espolin, er Kaare Espolin Johnson representert i Nationalgalleriet med 39 originaler, og i mange andre samlinger. Han har representert Norge ved mange kunstutstillinger i utlandet, og hans bilder har flere ganger blitt brukt som gave ved spesielle anledninger.

Synet
I alle år har øynene til Kaare Espolin Johnson vært en kilde til bekymring og plage. Han var født nærsynt, og da han kom til Bodø og fikk sine første briller, hadde de en styrke på -8. Etter hvert utviklet nærsyntheten seg til -14. I 1941 mistet han synet på den ene øyet.
På midten av 60-tallet får han grå stær på det "gode" øyet, og nærsyntheten vokser til -26. I 1972 åpenbarer en ny verden seg for ham: Det "gode" øyet blir operert og han blir tilnærmet normalsynt.

Kaare Espolin Johnson
Kaare Espolin Johnson
Kaare Espolin Johnson
Kaare Espolin Johnson
Kaare Espolin Johnson
Kaare Espolin Johnson